Mutiara Hikmah

1. Antara tanda-tanda orang bijaksana adalah:
i. Hatinya selalu berniat baik
ii. Lidahnya sealu basah dengan zikrullah
iii. Matanya menangis kerana penyesalan
iv. Segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah
v. Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
(Saidina Uthman bin Affan)

2. Tiada yang lebih baik daripada dua kebaikan: beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada manusia. Tiada yang lebih buruk daripada dua kejahatan: syirik kepada Allah dan menyusahkan manusia.

3. Tiga tanda kesempurnaan iman:
i. Jika marah, marahnya tidak keluar daripada kebenaran
ii. Jika senang, kesenangannya tidak membawa kepada kebatilan
iii. Ketika mampu membalas, ia memaafkan.

4. Tiga manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina:
i. Orang berilmu yang mengamalkan ilmunya
ii. Orang yang cerdas cendekia
iii. Imam yang adil

5. Tiga sifat manusia yang merosakkan:
i. Kikir yang dituruti
ii. Hawa nafsu yang diikuti
iii. Sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan

6. Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. (Saidina Umar Al-Khattab)

7. Setiap manusia di dunia adalah tetamu dan wangnya adalah pinjaman. Cepat atau lambat, tetamu itu tetap akan pergi dan pinjaman itu haruslah dipulangkan. (Ibnu Mas’ud)

8. Sesungguhnya seorang hamba itu bila berasa ujub kerana suatu perhiasan dunia, nescaya Allah akan murka kepadanya hinggalah dia melepaskan perhiasan itu. (Saidina Abu Bakar As-Siddiq)

9. Orang yang banyak ketawa, kurang wibawanya.
Orang yang suka menghina, dia juga akan dihina.
Orang yang mencintai akhirat, dunia pasti menyertainya.
Sesiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga. (Saidina Umar Al-Khattab)

10. Orang yang cerdik ialah orang yang mampu mengawal dirnya dan menyiapkan diri untuk menghadapi hidup setelah mati. Orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsunya dan banyak berangan-angan. (Nabi Muhammad s.a.w)

11. Sesiapa membuatmu iri dalam agama, cemburuilah ia pada agamanya. Sesiapa membuatmu iri dalam kehidupan duniamu, lemparkanlah duniamu ke hadapannya. (Imam Ghazali)

12. Saat hatiku telah keras dan tujuanku sukar
Kujadikan pengharapanku pada ampunan-Mu sebagai tangga
Dosaku telah meliputiku
Tetapi ketika kubandingkan dengan ampunan-mu ya Allah
Ampunan-Mu tetap lebih besar. (Imam Syafie)

13. Tiada solat yang sempurna tanpa jiwa yang khusyuk
Tiada kebaikan bagi pembaca al-Quran tanpa mengambil pengajaran daripadanya
Tiada kebaikan bagi orang yang berilmu tanpa memiliki sifat warak. (Saidina Ali k.w.)

14. Nikmat yang paling baik adalah nikmat yang kekal dimiliki. Doa yang paling sempurna adalah doa yang dilandasi keikhlasan. Sesiapa yang banyak bicara, maka banyak pula salahnya. Sesiapa yang banyak salahnya, maka hilanglah harga dirinya. Sesiapa yang hilang harga dirinya bererti dia tidak warak. Sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya sudah mati. (Saidina Ali k.w.)

15. Aku mengamati semua sahabat dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada mejaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenung tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat. Aku mencari segala bentuk rezeki tetapi tidak menemunkan rezeki yang lebih baik daripada sabar. (Saidina Umar Al-Khattab)

16. Belajarlah menyebut-nyebut kebaikan orang lain. Menghargai orang lain dengan menyebut kebaikannya, salah satu daripada akhlak mahmudah.

Advertisements

10 Sahabat yang Dijamin Masuk Syurga

 

1. Abu Bakar as-Siddiq r.a.
Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah s.a.w.. Selain itu merupakan lelaki pertama memeluk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga di dalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka Sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Abu Bakar Siddiq meninggal dunia pada usia 63 tahun. Daripada  beliau diriwayatkan 142 hadis.

2. Umar bin Khattab r.a.
Beliau adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad s.a.w. semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak beliau bersyahadat di hadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), beliau menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraisy terhadap diri Nabi dan para sahabat. Pada zaman kekhalifahannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat. Kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkan dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh. Disemadikan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah s.a.w.

3. Othman bin Affan r.a.
Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar. Semasa pemerintahannyalah seluruh tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

4. Ali bin Abi Talib r.a.
Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasah perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib juga terkenal dengan keberaniannya di dalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah s.a.w sejak kecil dan hidup bersama baginda hinggalah baginda diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Talib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Kufah,

5. Talhah bin Ubaidillah.
Memeluk Islam dengan perantaraan Abu Bakar as-Siddiq ra, Aktif dalam setiap peperangan selain Perang Badar. Dalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah s.a.w sehingga terhindar daripada mata pedang musuh, sehingga putus jari-jarinya. Talhah bin Ubaidillah gugur dalam Perang Jamal semasa pemerintahan Ali Bin Abi Talib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair bin Awwaam
Memeluk Islam juga melalui perantaraan  Abu Bakar as-Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habsyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada usia 64 tahun.

7. Sa’ad bin Abi Waqqas
Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, Pernah ditawan musuh lalu ditebus bersama-sama dengan kedua-dua ibu bapanya oleh Rasulullah s.a.w sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

8. Sa’id bin Zaid
Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Talhah bin Ubaidillah pernah diperintahkan oleh Rasul s.a.w untuk memata-matai gerakan musuh (Quraisy). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’.

9. Abdurrahman bin Auf
Memeluk Islam sejak kecil melalui Abu Bakar as-Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah s.a.w. Turut berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di Baqi’.

10. Abu Ubaidillah bin Jarrah
Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habsyah pada peringkat kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah s.a.w.. Meninggal pada tahun 18 H di Urdun kerana penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun.

YANG DICINTAI ALLAH DAN RASUL-NYA

menurut  al-Quran dan as-Sunnah.

 1. Orang yang sabar. (Surah Ali Imran:146)
 2. Orang yang bersatu-padu berperang pada jalan Allah. (Surah As-Saff:4)
 3. Orang yang adil. (Surah Al-Hujurat:9)
 4. Orang yang bertawakkal. (Surah Ali Imran:159)
 5. Orang yang berbuat baik. (Surah Al-Baqarah:195)
 6. Orang yang bertakwa. (Surah Ali Imran:76)
 7. Orang yang teliti dan tekun.
 8. Orang yang suka membantu orang yang malang.
 9. Orang yang lemah-lembut.
 10. Orang yang peramah.
 11. Orang yang taat.
 12. Orang yang mempunyai pekerjaan.
 13. Orang yang rendah hati.
 14. Orang yang selalu mengulangi doanya.
 15. Orang yang menunaikan fardu dan sunat.
 16. Orang yang mensyukuri nikmat.
 17. Orang yang cemburu kerana kebaikan.
 18. Orang yang tidak banyak cakap.
 19. Orang yang sopan-santun.
 20. Wanita yang tidak mandul.
 21. Orang yang mengutamakan hal yang penting.
 22. Orang yang suka memuji-Nya.
 23. Orang yang mencintai anaknya.
 24. Orang yang berakhlak tinggi.
 25. Orang yang kuat imannya.
 26. Orang yang pemaaf.
 27. Orang yang kekal dalam kebiasaan yang baik.
 28. Orang yang suka member nasihat.
 29. Orang yang suka berbuat baik.
 30. Penguasa yang adil.
 31. Nama yang baik.
 32. Orang yang solat, berbakti kepada ibu bapa dan berjihad.
 33. Orang yang selalu berzikir.
 34. Orang yang suka menolong sesama manusia.
 35. Orang yang selalu menggembirakan orang lain.
 36. Orang yang tidak lancing berbicara.
 37. Orang yang mendasarkan kesukaan dan kebencian kerana Allah.
 38. Orang yang diberi nama ‘hamba Allah’ (Abdul/Abdullah).
 39. Masjid.
 40. Orang yang menggunakan bahasa yang baik.
 41. Orang yang berketrampilan dan cekap.
 42. Orang yang memberi bantuan belajar.
 43. Orang yang berakhlak luhur.
 44. Rumah penginapan dan pendidikan untuk anak yatim.